Dane podmiotu

Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna im.J.U.Niemcewicza
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-791 Warszawa ul. Braci Wagów 1
NIP 951-18-78-932
REGON 010861160

Adres biura:
02-776 Warszawa
ul. Wasilkowskiego 6
Tel. (022) 648-67-76
Fax (022) 899-20-02

adres strony: www.ursynoteka.pl
email: sekretariat@ursynoteka.pl

Status prawny

Biblioteka Publiczna im.J.U.Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz 539 ze zm.) jest m.st. Warszawa

Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st Warszawy.

Biblioteka działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 110 poz. 721 z 1997r. z późn. zm.)

– Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz. 539 z 1997r. ze zm.)

– Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Anna Wolska
tel. (022) 648 67 76
e-mail: anna.wolska@ursynoteka.pl

Placówki

CZYTELNIA NAUKOWA XIV

UL.LACHMANA 5 TEL 22 855 52 20
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 10.00-19.00
ŚR. 10.00–15.00
SOB. 9.00-13.00
www.naukowa.ursynoteka.pl
czytelnia@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 34
KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
UL.6 SIERPNIA 23 TEL 22 899 18 83
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 11.00-19.00
ŚR. 11.00- 15.00
SOBOTA NIECZYNNA
www.34.ursynoteka.pl
wypozyczalnia34@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

ODDZIAŁ DLA DZIECI WYPOŻYCZALNI NR 34
KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT
UL.FANFAROWA 19 TEL 22 644 74 30
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00
ŚR. 11.00–15.00
www.34f.ursynoteka.pl
fanfarowa@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 45
KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
UL.ZWM 5 TEL 22 403 87 33
PON. WT. CZW. PT. 11.00-19.00
ŚR. 11.00-15.00
www.45.ursynoteka.pl
wypozyczalnia45@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 109
KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
CZYNNA
UL.KOŃSKI JAR 10 TEL 22 643 77 59
PON. WT. CZW. PT. 10.00-19.00
ŚR. 11.00-15.00
www.109.ursynoteka.pl
wypozyczalnia109@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 112

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY
UL.NUGAT 4 TEL 22 643 36 62
CZYNNA
PN. WT. CZW. PT. 10.00-19.00
ŚR. 11.00- 15.00
www.112.ursynoteka.pl
wypozyczalnia112@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

Oddział dla Dzieci Wypożyczalni nr 112
Księgozbiór dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat
Ul. Nugat 4 Tel. 22-468-81-17
Czynna:
Pon. wt. czw. pt. 12.00 – 18.00
środa 11.00 – 15.00
www.bd112.ursynoteka.pl
oddz.wyp112@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA NR 127 Z CZYTELNIĄ
KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
UL.BRACI WAGÓW 1 TEL 22 258-37-46
CZYNNA
WYPOŻYCZALNIA
PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00
ŚR. 11.00–15.00
CZYTELNIA
PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00
ŚR. 11.00-15.00
www.127.ursynoteka.pl
wypozyczalnia127@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

Oddział Zbiorów Regionalnych Wypożyczalni 127 
Ul.Barwna 8 TEL 22 649 07 25
CZYNNA
PN. WT. CZW. 14.00-19.00
ŚR. 11.00- 15.00, PT. 10.00-16.00
www.muzeum.ursynoteka.pl
muzeum@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 128
Z ODDZIAŁEM KSIĄŻKI MÓWIONEJ
KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY Z ODDZIAŁEM KSIĄŻKI MÓWIONEJ
UL.WASILKOWSKIEGO 7 TEL 22 641 99 33
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 14.00–19.00
ŚR. 11.00–15.00
www.128.ursynoteka.pl
wypozyczalnia128@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA NR 139

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT
AL.KEN 21 TEL 22 44 621 65
CZYNNA
PN. WT. CZW. PT. 10.00-19.00
ŚR. 11.00- 15.00
www.139.ursynoteka.pl
wypozyczalnia139@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 60
UL.NA UBOCZU 2 TEL 22 648 63 96
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00
ŚR. 11.00–15.00
www.60.ursynoteka.pl
bd60@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 7

KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT
UL.WASILKOWSKIEGO 7 TEL 22 416 20 06
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00
ŚR. 11.00–15.00
www.7.ursynoteka.pl
bd7@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 9
KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT
Barwna 8 TEL 22 641 03 26
CZYNNA:
PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00
ŚR. 11.00–15.00
www.9.ursynoteka.pl
bd9@ursynoteka.pl

MEDIATEKA – ODDZIAŁ ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH WYPOŻYCZALNI NR 45
UL.CYBISA 6 TEL 22 414 25 55
CZYNNA
PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00
ŚR. 11.00–15.00
www.mediateka.ursynoteka.pl
mediateka@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH NR 131
UL.DEMBOWSKIEGO 12 TEL 22 899 18 87
CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 14.00–19.00
ŚR. 11.00–15.00
www.131.ursynoteka.pl
wypozyczalnia131@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

WYPOŻYCZALNIA  KSIĄŻKI MÓWIONEJ NR 134
UL.HERBSTA 4 TEL 22 644 30 25
CZYNNA PON. WT. CZW. 14.00–19.00
ŚR. 11.00–15.00, PT. 10.00–19.00
www.ksiazkamowiona.ursynoteka.pl
wypozyczalnia134@ursynoteka.pl

DYREKCJA BIBLIOTEKI

UL.WASILKOWSKIEGO 6 TEL 22 648 67 76 FAX 22 899 20 02
www.ursynoteka.pl
sekretariat@ursynoteka.pl
mapa dojazdu

IMPRESARIAT
UL.ZWM 5
02-790 WARSZAWA
TEL./FAX. 22 648 11 32
www.impresariat.ursynoteka.pl
impresariat@ursynoteka.pl

Dział Obsługi Sieci
UL.ZWM 5
02-790 WARSZAWA
TEL./FAX. 22 404 85 52
it@ursynoteka.pl

Przedmiot działalności

Prowadzenie działalności na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury – poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców.

Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych,  korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w regulaminach na stronie Biblioteki www.ursynoteka.pl

– Sprawy pracownicze – tryb określony w Regulaminie Pracy

– Zamówienia publiczne -zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych

– Obieg dokumentów – zgodnie z instrukcją.

Majątek

(stan na dzień 31 grudnia …………)

Rzeczowe aktywa (środki trwałe):  ………………….zł

Wartości niematerialne i prawne: ………………………..zł

Zbiory biblioteczne: ……………………….. zł

-księgozbiór biblioteki liczy ………………………… egz.