Misja

Biblioteka Publiczna imienia Juliana Ursyna Niemcewicza na Ursynowie nie tylko umożliwia mieszkańcom czerpanie przyjemności z lektury i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, lecz także służy upowszechnianiu wiedzy i przyczynia się do rozwoju kultury.
Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Wśród nich szczególne miejsce zajmują dokumenty oraz pamiątki związane z postacią Juliana Ursyna Niemcewicza – wybitnego pisarza, od którego przydomka pochodzi nazwa dzielnicy. Jednym z głównych celów Biblioteki jest również tworzenie warunków dla upowszechniania wiedzy o życiu i twórczości jej patrona. Misją biblioteki jest systematyczna edycja niepublikowanych dotąd rękopisów Juliana Ursyna Niemcewicza w ramach KOLEKCJI NIEMCEWICZOWSKIEJ.
Swoją misję edukacyjną Biblioteka wypełnia na wiele sposobów. Prócz udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczania ich do domu prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzuje czytelnictwo, współdziała z innymi placówkami w celu zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców, przy czym uwzględnia szczególne potrzeby dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Poprzez sprawowanie nadzoru nad filiami i oddziałami bibliotecznymi, udzielanie ich pracownikom fachowej pomocy oraz doskonalenie metod pracy stale podnosi jakość oferty kulturalnej Ursynowa. Misją biblioteki jest przede wszystkim rozwój czytelnictwa. Zamierzamy stworzyć bibliotekę nowoczesną, przyjazną dla użytkowników, inspirującą, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Utworzono: 21.09.2016, Ostatnia modyfikacja: 04.12.2019