Praca w Ursynotece

Dołącz do naszego zespołu URSYNOTEKI czyli do Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy! 

Szukamy specjalistki/specjalisty ds. Kadrowo/Płacowych. 

Na CV wraz z listem motywacyjnym czekamy do 20  kwietnia  2023 r. 

Dokumenty można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@ursynoteka.pl lub osobiście w kadrach Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, z siedzibą: 02-776 Warszawa ul. Wasilkowskiego 6. 

Rozpoczynając współpracę z nami zyskujesz: 

· Jasno określone warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

· Pracę w zespole opartym na partnerskich relacjach. 

· Samodzielne stanowisko pracy i elastyczne godziny pracy. 

· Szkolenia i możliwość poszerzenia wiedzy zawodowej. 

· wynagrodzenie w ramch tabeli płac Ursynoteki zgodne z wykształceniem,  kwalifikacjami  i doświadczeniem.

Oczekujemy od Ciebie: 

· min. 3 lata doświadczenia pracy w dziale kadrowo-płacowym na samodzielnym stanowisku do naliczaniu listy płac oraz w prowadzeniu akt personalnych;  

· znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

· znajomości programu Enova 365  – warunek konieczny; 

· umiejętności pracy w zespole, dokładności, zdolności analitycznych; 

· współpracy z działem księgowości; 

· otwartości na zmiany i komunikatywności; 

· kompleksowego prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z  obowiązującymi przepisami; 

· naliczania wynagrodzeń pracowników; 

· rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, itp.; 

· nadzorowanie terminowości badań lekarskich i szkoleń bhp; 

· sporządzania sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, PFRON); 

· sporządzania raportów i zestawień na potrzeby firmy; 

· bieżącego monitorowania zmian w przepisach; 

· wystawiania wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników; 

· współpracy z instytucjami zewnętrznymi; 

· sporządzania list płac; 

· sporządzania deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON; 

· rozliczania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o dzieło z prawami  autorskimi; 

· przygotowywania  dokumentów i umów o pracę i zleceń; 

· zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników; 

· ustalania uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku  

  opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu; 

· kontaktu z  urzędami; 

· wprowadzania przelewów bankowych; 

· przygotowywania raportów i zestawień na potrzeby pracodawcy; 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie curriculum vitae z przebiegiem pracy i doświadczeniem  zawodowym na adres: sekretariat@ursynoteka.pl  do dnia 20.04.2023 r. 

Dołącz do zespołu URSYNOTEKI, czyli do Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy!
Szukamy specjalistki/specjalisty ds. kadrowo/płacowych
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@ursynoteka.pl do dnia 24.04.2023 r. lub osobiste złożenie w Dziale Kadr Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wasilkowskiego 6 w Warszawie.


Rozpoczynając współpracę z nami zyskujesz:
· jasno określone warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
· pracę w zespole opartym na partnerskich relacjach,
· samodzielne stanowisko pracy i elastyczne godziny pracy,
· szkolenia i możliwość poszerzenia wiedzy zawodowej,
· wynagrodzenie w ramach tabeli płac Ursynoteki zgodne z wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem.
Oczekujemy od Ciebie:
· min. trzech lat doświadczenia w pracy w dziale kadrowo-płacowym na samodzielnym stanowisku przy naliczaniu listy płac oraz w prowadzeniu akt personalnych,
· znajomości przepisów Prawa Pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
· znajomości programu Enova 365 – warunek konieczny,
· umiejętności pracy w zespole, dokładności, zdolności analitycznych,
· gotowości do współpracy z działem księgowości,
· otwartości na zmiany i komunikatywności,
· kompleksowego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· naliczania wynagrodzeń pracowników,
· rozliczania ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, zasiłków, itp.,
· nadzorowania terminowości badań lekarskich i szkoleń BHP,
· sporządzania sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, PFRON),
· bieżącego monitorowania zmian w przepisach,
· wystawiania wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
· współpracy z instytucjami zewnętrznymi i urzędami,
· rozliczania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o dzieło z prawami autorskimi, umów zleceń,
· zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników,
· wprowadzania przelewów bankowych,
· przygotowywania raportów i zestawień na potrzeby pracodawcy.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie curriculum vitae z przebiegiem pracy i doświadczeniem  zawodowym na adres: sekretariat@ursynoteka.pl  do dnia 20.04.2023 r.