Prowadzone rejestry, ewidencje

  • Ewidencja zbiorów bibliotecznych: inwentarze, rejestry ubytków
  • Rejestr czytelników i użytkowników
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr umów cywilnoprawnych
  • Rejestr dokumentacji finansowo-księgowej
  • Rejestr środków trwałych i wyposażenia
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Centralny Rejestr Umów (w ramach CRU m.st. Warszawy)

Utworzono: 04.12.2019 , Ostatnia modyfikacja: 12.12.2019