Status prawny

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy działa na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1983)

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1479)

Uchwała NR XLI/1070/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im.J.U.Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1983r. ) jest m.st. Warszawa.

Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st Warszawy.

Utworzono: 10.03.2017, Ostatnia modyfikacja: 04.12.2019