Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Publiczna prowadziła działalność bieżącą w 3
Oddziałach, w 8 filiach dla Dorosłych i Młodzieży, w Czytelni Naukowej , w Wypożyczalni
Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalni Książki Mówionej oraz w 7 Bibliotekach dla Dzieci
i Młodzieży. Zgodnie ze swoimi zadaniami Biblioteka w ramach prowadzonej działalności
zajmowała się gromadzeniem oraz opracowywaniem księgozbioru i czasopism,
udostępnianiem zgromadzonych materiałów oraz udzielaniem fachowej pomocy w ich
wykorzystaniu, a także informowaniem o zawartości zbiorów własnych, jak również sieci
warszawskiej.

Gromadzenie zbiorów – w okresie sprawozdawczym we wszystkich placówkach BP przybyło :
19 519 pozycji książkowych, w tym ze środków budżetowych zakupiono 18 129 woluminów,
663 zbiorów specjalnych (filmów i muzyki) i 499 książek mówionych. Prenumerowano 67
tytułów czasopism.
W Wypożyczalni Nr 127 i w Czytelni Naukowej Nr XIV działa aktualizowany na bieżąco
system Informacji Prawnej LEX.
Księgozbiór biblioteki liczy 345 798 woluminów, 5 324 pozycji książki mówionej, 12 382
zbiorów specjalnych (filmów, muzyki na nośnikach elektronicznych) oraz 200 zbiorów
elektronicznych.
• Udostępnianie – na koniec okresu sprawozdawczego w filiach BP zarejestrowanych było
47 252 czytelników. Odwiedzili oni placówki BP 372 904 razy, dokonując blisko 577 362
wypożyczeń książek do domu (w tym książek mówionych) oraz 29 476 na miejscu, ponadto
wypożyczono 38 790 zbiorów specjalnych. W wyniku systematycznie prowadzonej służby
informacyjnej placówki udzieliły w okresie sprawozdawczym 204 883 informacji
bibliograficznych.
• Czytelnictwo – wśród blisko 47 252 zarejestrowanych w naszych wypożyczalniach
czytelników 43% stanowią uczniowie i studenci, 45% pracownicy umysłowi z wykształceniem wyższym i średnim, 8% niezatrudnieni, 1% pracownicy fizyczni i 4% inni.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka prowadziła także działalność edukacyjną,
popularyzatorską i kulturalną. Złożyły się na nią:
„Wieczory czwartkowe” – cykl imprez organizowanych w każdy trzeci czwartek miesiąca
w Czytelni Naukowej, ul. Lachmana 5.
Prelekcje wygłosili:
 Ewa Kielak-Ciemniewska – ,,Co słychać w stolicy”,
 prof. Mirosław Nagielski – ,,Konfederacja barska”,
 Michał Karpowicz – ,,Co robi Redakcja Historii i Myśli Współczesnej”,
 Katarzyna Węglicka – ,,Lwów mało znany”,
 prof. Izabella Rusinowa – ,,Ludność tubylcza Ameryki Północnej”,
 Norbert Boratyn – ,,Społeczność polskich Karaimów”,
 prof. Marian Marek Drozdowski – ,,Rola wybitnych Polaków w narodzinach II
Rzeczpospolitej”,
 prof. Andrzej Paczkowski – ,,Rok 1918 w Polsce i w Europie”,
 dr Piotr Lasek – ,,Inwentaryzacja zabytków kultury na dawnych Kresach od
kuchni”.

Spotkania poza cyklem z:

Wykłady w następujących cyklach tematycznych:
 Język – historia – kultura – prowadziła dr Izabela Winiarska;
 Europa i świat w epoce Wielkiej Rewolucji Francuskiej i w dobie napoleońskiej –
prowadził prof. Andrzej Karpiński;
 Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie obrazów – prowadził prof. Krzysztof
Mrowcewicz;
 Sztuka i pielgrzymowanie w średniowieczu – prowadził dr Kamil Kopania;
 Architekci i artyści sztuk pięknych II RP – prowadziła Anna Reichert;
 Nasze drogi do niepodległości – prowadził prof. Jan Żaryn i Rafał Ziemkiewicz;
 Sztuka Burgundii i Niderlandów w XV wieku: kontekst społeczno–polityczny –
prowadził dr Kamil Kopania;
 Historia Ameryki Północnej – prowadził prof. Andrzej Karpiński;
 Znane i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku – prowadziła Anna Reichert;
 Z myślą o niepodległej – prowadził Mirosław Nagielski.

• Agnieszką Ciecierską – ,,Magia radia, magia dźwięku”;
• prof. Jerzym Eislerem – ,,II RP i PRL: podobieństwa i różnice”;
• dr Piotrem Laskiem – ,,Koń, jaki jest, nie każdy widzi”;
• Emilianem Kalinowskim – ,,O alkoholowych dziejach polskiej szlachty”;
• prof. Lechem Królikowskim – ,,Jaka Warszawa?”;
• prof. Izabellą Rusinową – ,,Spotkanie z generałem Karolem Kniaziewiczem (1762-
1842);
• Agnieszką Ciecierską – ,,Sekrety radiowej kuchni”;
• Maciejem Mazurem – ,,Ursynowska szkoła życia”.

Wycieczki: z Anną Reichert po starym Mokotowie i do Polskiego Radia.
Czytelnia Naukowa zorganizowała 71 spotkań.
Wystawa zaprezentowana w stulecie odzyskania niepodległości pt. ,,Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich”
Czytamy dzieciom – w ramach cyklu, którego celem jest promocja pojawiającej się na
rynku wydawniczym wartościowej polskiej książki dziecięcej, biblioteka organizuje spotkania z udziałem autorów, ilustratorów, aktorów, wydawców, krytyków i recenzentów. Biblioteka prezentowała w tym roku najmłodszym czytelnikom następujących autorów i ilustratorów:
 Zofia Beszczyńska – ,,Królowa ptaków”;
 Maria Goth – ,,Słowniczek Teatru Lalek”;
 Marcin Szczygielski – ,,Bez piątej klepki”;
 Elżbieta Krygowska–Butlewska – ilustratorka;
 Ewa Karwan-Jastrzębska – ,,Hermes 9:10”
 Bohdan Butenko – autor i ilustrator.

W ramach akcji „Zima w Ursynotece”:
 Odbyły się zabawy oraz warsztaty literacko–plastyczne, filmowe i z robotyki:
Biblioteka dla Dzieci Nr 7, ul. Wasilkowskiego 7; Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wypożyczalni Nr 112, ul. Nugat 4; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 60, ul. Na Uboczu 2; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 11, ul. Fanfarowa 19.
 Spektakl teatralny: ,,Mały Książę” oraz spotkania z „Karawaną Opowieści”:
Wypożyczalnia Nr 139, Al. KEN 21; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 37, ul. Kłobucka14; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 9, ul. Barwna 8.
 Spotkania w Klubikach Filmowych (we wszystkich placówkach dla dzieci oraz
w Mediatece);
 Lekcje biblioteczne;
 Tydzień dla Amelki – tworzenie prac plastycznych, w ramach akcji charytatywnej dla
chorej dziewczynki – Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 37, ul. Kłobucka 14.

W ramach akcji ,,Lato w mieście”
 Zorganizowano warsztaty literacko–plastyczne i lalkarskie – Teatru Igraszka;
 Spektakle teatralne: ,,Tymoteusz Rymcimci”, ,,Karawana Opowieści” – spotkanie
z bajarzem; ,,Baśń o chciwym królu”;
 Spotkania w klubikach filmowych: „Bajeczne wakacje”, „Kino na Uboczu”, „Kino
letnie w Siódemce”, „Wakacyjny Klubik Filmowy”.
Imprezy odbywały się we wszystkich bibliotekach dla dzieci i młodzieży oraz w Mediatece i Wypożyczalni Nr 139.
Przez cały okres sprawozdawczy w bibliotekach odbywały się:
 lekcje biblioteczne;
 spotkania autorskie;
 warsztaty literacko-plastyczne z cyklu: ,,Sztuka na Uboczu”, ,,Bajki z całego świata”,
„Bajeczne piątki”, ,,Nasze poczytajki”, ,,Gdzie mieszkają mole książkowe”, „Książka
i wstążka”, „Biblioteka pełna baśni czyli z Karawaną Opowieści dookoła świata”, ,,Co
robić, gdy dzieci się nudzą?”, ,,Galopem wynalazków tropem, czyli niezwykłe historie
zupełnie zwykłych rzeczy”, ,, Klub Młodego Odkrywcy”, ,,Gdy nadchodzą zimowe
wieczory”, ,,Jak napisać swoją pierwsza książkę”, ,,Jak działa ludzki mózg”, ,,Zima,
wiosna, lato w bibliotece”, „Chińszczyzna”, „W świecie praw dziecka”, ,,Ruszamy
w świat”, ,,Grupa podwórkowa”, „Świat Mirabelki”, „Wielkie pytania małych ludzi”,
,,Myśli na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”, ,,Niech żyje niepodległa”, ,,Kobiety
dwudziestolecia, niepodległości, Warszawy” i inne.
 seanse filmowe;
 lekcje japońskiego;
 warsztaty rękodzieła ,,Twórczy recykling”, z robotyki i teatralne;
 czytanie bajek;
 lekcje z literatury i poranki poetyckie;
 teatrzyki;
 gry stolikowe – Planszowe Czwartki – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży poświęcone rozrywce, prowadzone przez animatora – specjalistę w dziedzinie planszówek. Są to zabawy z wykorzystaniem gier planszowych;
 spotkania z cyklu ,,Jak stworzyć okolicę idealną” (w ramach projektu Warszawa
Lokalnie);
 Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów;
 spotkanie dla seniorów – ,,Poczytajki dla wnuków”;
 wystawa ,,Książki z duszą”;
 spotkania z Karawaną Opowieści;
 spotkania z cyklu Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. Raz w miesiącu nasi
czytelnicy spotykają się, aby porozmawiać o przeczytanych lekturach, nowych autorach i gatunkach literackich. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania. Dyskutowano na temat książki J. K. Rowling „Harry Potter”; powieści Jay Asher „13 powodów”;
 czytanie tekstów źródłowych i dyskusja pt. ,,Kobiety dwudziestolecia, niepodległości, Warszawy”;
 spotkania w ramach projektu Włączeni 2.
Ursynoteka wzięła również udział w ogólnopolskiej akcji: „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” organizowanym przez portal Lustro Biblioteki. Akcja została zrealizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Na warsztatach z młodszymi czytelnikami rozmawialiśmy o książce “Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.
Ursynoteka – Muzeum
Spotkania z cyklu:
,,Lekcje historii dla młodzieży” wyświetlono filmy ,,Jan Kulski. Burmistrz i Zarząd Miejski
okupowanej Warszawy” oraz ,,Kazimierz Leski”, zorganizowano również spotkanie
z reżyserką Małgorzatą Bramą.
„Moja rodzina – spotkania genealogiczne”:
Wykłady:
• Anna Konkiewicz – „Uwolniony od wojska. Opowieść o Stanisławie Kontkiewiczu”;
• Natalia Opiłowska – „Mój pradziadek żandarm”;
• Bogusław Dzbikowicz – „Aleksander Dzbikowicz – żołnierz i Brygady”;
• Mikołaj J. Wachowicz – „Konfrontacja mitów rodzinnych z dokumentami archiwalnymmi”;
• Tadeusz Izbicki – „Znad Wigier i Liwca na Ursynów”;
• Michał Fronczak – „Życiorys warszawskiego tramwajarza”;
• Monika Bayer-Smykowska – „Ze Lwowa przez Karyntię do Zamościa”.

„Genealogia w Ursynotece” – prowadzący dr Andrzej Nowik (wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Genealogicznego) i inni.
„Poczet Pisarzy Ursynowa” odbyły się następujące spotkania:
• poświęcone poezji Jarosławowa Zielińskiego pt. ,,List do mojego syna”, wiersze czytał Janusz Leśniewski, prowadził Juliusz Wachowicz (autor książki ,,Powiedziałem wam wszystko co wiem”);
• promocja książki Andrzeja Rogińskiego ,,Historia Ursynowa okiem dziennikarza”;
• promocja powieści Hanny Urbankowskiej ,,Noworoczne anioły”;
• spotkanie podsumowujące realizację projektu stypendialnego Dzielnicy ,,Dziedzictwo
kulturowe Ursynowa. Badania terenowe – pamięć miejsca wśród mieszkańców dawnych
wsi na terenie dzielnicy Ursynów. Epilog na 40 – lecie dzielnicy” Małgorzaty Jaszczołt.

Z okazji 260. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza młodzież uczestniczyła
w spotkaniu, w trakcie którego zaprezentowano film o J. U. Niemcewiczu, który powstał na
zajęciach z dziećmi w bibliotece. Promowano również ósmy tom Kolekcji
Niemcewiczowskiej książkę Leona Przemskiego ,,Opowieść o starym Ursynie”, adresowaną
do młodszych czytelników. O życiu pisarza opowiadała prof. Izabela Rusinowa. Pod koniec
uroczystości rozdano kartki pocztowe, z prośbą o napisanie kilku słów do bohatera spotkania.

Zorganizowaliśmy Imieniny Marszałka, w czasie których gościliśmy prof. Mariana M.
Drozdowskiego autora książki ,,Józef Piłsudski (1867 – 1935) myśl i działalność polityczna”.

Prezentowaliśmy również nowy numer ,,Lasu Kabackiego”, pisma literackiego wydawanego
przez Fundację Arkona pod redakcją Stanisława Grabowskiego, gościem wieczoru był artysta
malarz Franciszek Maśluszczak.

Spotkania autorskie: z Bogdanem Bąberskim i prezentacja książki „Dotyk czułej struny” oraz
z Magdą Żelazowską i jej prozą ,,Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata”.

W ramach cyklu „Strefa rozwoju z książką w Ursynotece” odbyły się wykłady i dyskusje prowadzone przez wolontariuszkę Elżbietę Zdrojewską
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków pt. ,,Kim był J. U. Niemcewicz?”

Uroczystość wręczenia nagrody poetyckiej ,,Złota Róża” i stypendiów Fundacji Arkona.
W programie m. in. zaprezentowano tom polsko-angielski Jarosława Zielińskiego „List do
mojego syna. Letter to my son”, laureatka i stypendyści czytali swoje utwory, promowano
pismo ,,Las Kabacki”. Spotkanie prowadził Mikołaj Juliusz Wachowicz, wiersze czytała Patrycja Solecka.
W ,,Saloniku o zmierzchu” – Wypożyczalnia Nr 139, Al. KEN 21
Spotkania autorskie z:
• Andrzejem Pągowskim – artystą i współautorem książki z Dorotą Wellman „W zasadzie tak”;
• Cezarym Harasimowiczem i jego książką „Saga, czyli filiżanka, której nie ma”;
• Łukaszem Maciejewskim – autorem pracy „Aktorki. Odkrycia”;
• Henrykiem Talarem i Zuzanną Talar–Sulowską twórcami pracy „Henryk Talar i Teatr
Adama Mickiewicza w Częstochowie lata 1994 – 1997” (Ursynowski Kalejdoskop
Teatralny);
• Piotrem Gąsowskim i jego biografią „Co mi w życiu nie wyszło, książka, którą
napisałem sam”;
• Adamem Ferencym i wspomnieniami „Nie i tak”;
• Wojciechem Chmielarzem i nową powieścią „Żmijowisko”;
• Piotrem Stelmachem – autorem wspomnień „Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu
Ciechowskim” (Inauguracja Roku Kulturalnego);
• Zuzanną Łapicką i jej książką „Dodaj do znajomych”;
• Moniką Sobień i Michałem Czerneckim autorami książki „Wybrałem życie”;
• Iwoną Szelezińską – autorką książki „Kopnij piłkę ponad chmury. Reportaże z Nepalu”;
• Anną Popek – autorką poradnika „Piękna pięćdziesiątka. Jak wyglądać 10 lat młodziej”.
W cyklu ,,Poszukaj inspiracji w Ursynotece” odbyły się warsztaty rękodzieła. Wypożyczalnia Nr 109 ( ul. Koński Jar 1).

Dyskusyjny Klub Książki
W kwietniu 2013 roku w Wypożyczalni Nr 109 rozpoczął działalność DKK dla dorosłych
organizowany we współpracy z Instytutem Książki. Raz w miesiącu nasi czytelnicy spotykają
się, aby porozmawiać o przeczytanych lekturach, nowych autorach i gatunkach literackich.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań. Dyskutowano na temat książki Andrzeja
Fidyka „Świat Andrzeja Fidyka”, powieści Sally Hepworth „To, co nam zostaje”
i ,,Amerykaana” Chiimamanda Ngozi Adichie, prozy Frederik Backman „Britt-Marie tu
była”, Tomasza Mazura „Dawno zapowiedziana nieobecność”, Elizabeth Strout „Mam na imię Lucy” oraz „To co możliwe”, „Maria Callas. Primadonna stulecia” – Anne Edwards, Marcina Wójcickiego „Celibat – opowieści o miłości i pożądaniu”, Agnieszki Wolny-Hamkało „Moja córka komunistka” oraz ,,Świątecznej niespodzianki”.
Wypożyczalnia Nr 109 , ul. Koński Jar 10 oraz Ursynoteka – Muzeum, ul. Barwna 8.
W ramach cyklu ,,Kuchnia i literatura” z czytelnikami spotkali się:
 David Gaboriaud – autor książki „Coś francuskiego. Z miłością pasją ze smakiem”;
 Remigiusz Rączka – twórca poradnika „Rączka gotuje, na beztydziyń i świynta”;
 Małgorzata Kalemba-Dróżdż – autorka książki kucharskiej „Smakowite drzewa. 147
przepisów na dania z nasion, liści”;
 Sylwia Majcher – autorka poradnika „Gotuję, nie marnuję” (Noc Muzeów);
 Bartek Kieżun – autor pracy „Italia do zjedzenia” (Powitanie lata po włosku);
 Teo Vafidis – autor książki „Filozofia smaku”;
 Piotr Wierzbicki – autor opracowania „Podchmielona historia Warszawy”;
 Uścińska Grażyna i Kot Bogumił – autorzy książki „Śledzik lubi pływać”.
Wypożyczalnia Nr 34 ,ul. 6 Sierpnia 23 (na Zielonym Ursynowie)
Koncerty i spektakle
• recital Małgorzaty Lewińskiej;
• recital Edwarda Hulewicza;
• monodram w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej pt. ,,Lifting” (Ursynowski Kalejdoskop Teatralny”);
• recital Władysława Grzywny;
• recital Moniki Jarosińskiej pt. „Moje fascynacje”;
• koncert Izy Puk i Marcina Zalewskiego pt. „Viva la vita” (Powitanie lata po włosku);
• koncert „Seweryn Krajewski – Smooth jazz” w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej
(śpiew), Bogdan Hołownia (fortepian), Robert Murakowski (trąbka) – Inauguracja Roku
Kulturalnego;
• wieczór poświęcony pamięci Andrzeja Zauchy pt. „Song Book” w wykonaniu Janusza
Szroma i zespołu (Tydzień Seniora);
• koncert „Wielcy nieobecni” – wykonanie: Jolanta Jaszkowska – śpiew, Tatiana Sosna-
Sarno – narracja;

Piknik historyczny pt. „Chłopcy z naszej ulicy”
W programie:
• otwarcie wystawy „Pierwsza kompania kadrowa”, odsłonięcie pamiątkowej tablicy
i wykład;
• spotkanie z cyklu „Kuchnia i Literatura” z Aleksandrą Zaprutko-Janicką i jej książką
„Legiony to kucharska nuta”;
• program słowno–muzyczny „O Polsko, Polsko” w wykonaniu Haliny Rowickiej
i Juliana Mere”;
• kiermasz Książki Historycznej.
Zorganizowano również warsztaty rękodzieła – wykonywano biżuterię ze szkła i kamieni,
pisanki i palemki wielkanocne, osłonki na doniczki, pudełka ze sklejki i ptaszki, kompozycje
z kwiatów, ozdoby świąteczne.

Kiermasz Świąteczny „Magia Świąt”
W programie: warsztaty plastyczne z dekorowania pierników oraz inne magiczne działania
twórcze, spotkanie kulinarne, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego
Fidelis.

Noc Muzeów (19.05.2018)
W programie następujące imprezy:
• Madiateka (ul. Cybisa 6) – ,,Noc wampirów” – wieczór filmowy z licznymi atrakcjami;
• Ursynoteka – Muzeum (ul. Barwna 8) – spotkanie z twórcą filmów dokumentalnych
pt. „Nasz sąsiad Józef Gębski”, pokaz filmów i wykład oraz wystawa „Julian Ursyn
Niemcewicz życie i twórczość”.

Wielka Zbiórka Książek ,,Zaczytani” w czasie, której zebrano i przekazano 609 książek dla pacjentów szpitali, hospicjów i domów dziecka.
Udział w projektach miejskich „ Ochotnicy warszawscy” „Warszawa lokalnie”

Noc Bibliotek (09.06 2018) – ul. Kłobucka 14
Podczas Nocy Bibliotek wystartowały dwa projekty-konkursy, wpisujące się w obchody 100-
lecia Niepodległej:
 „Sto myśli na stulecie” to propozycja napisania lub zebrania 100 myśli, aforyzmów,
cytatów o tematyce patriotycznej, niepodległościowej, o współczesnym postrzeganiu
Polski i młodzieży;
 wystawa i prezentacja dotycząca bibliotek i książek „Biblioteki 100 lat temu – biblioteki obecnie” – połączone z twórczymi działaniami na temat wizji i wyglądu bibliotek za sto lat;
 kącik czytelniczy – głośne czytanie i dyskusje na temat książek ważnych dla młodych.

Dni Ursynowa (09.06.2018)
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza – zaprosiła do swoich namiotów
wystawienniczych, gdzie zaprezentowała swoją bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych:
• promowano wydane przez Ursynotekę książki z Kolekcji Niemcewiczowskiej;
• spotkanie autorskie dla dzieci z cyklu „Czytamy Dzieciom – z wybitnym autorem
i ilustratorem Bohdanem Butenko oraz z Ewą Grudą (Muzeum Książki Dziecięcej);
• spotkanie z poetą Stanisławem Grabowskim i fundacją Arkona;
• zabawy dla dzieci – prowadzone przez Klanzę;
• kiermasz Taniej Książki;
• kiermasz Książki Historycznej;
• prezentacje stałych i okolicznościowych imprez bibliotecznych w formie banerów
reklamowych, ulotek i zdjęć.

XXVII Targi Książki Historycznej w Warszawie ( 29.11 – 2.12)
Ursynowska biblioteka uczestniczyła w Targach Książki Historycznej na Zamku
Królewskim w Warszawie w terminie od 29 listopada do 2 grudnia 2018 roku. W specjalnym
stoisku promowaliśmy nasze placówki oraz prezentowaliśmy książki z Kolekcji
Niemcewiczowskiej.

Ursynoteka nagrodzona
28.05 2018 roku w Teatrze Syrena w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Kierbedziów – Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną
m. st. Warszawy. Podczas uroczystości wręczono nagrody im. St. Kierbedziów bibliotekom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. W tym roku w kategorii
„Rozwój sieci bibliotecznej” nagrodzona została Biblioteka Publiczna im. J. U.
Niemcewicza w dzielnicy Ursynów.

Biblioteka otrzymała również Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego jako „Inspirująca Biblioteka Roku” za organizację pikniku historycznego „Chłopcy z naszej ulicy”.
Otwarcie nowego Oddziału dla Dzieci Wypożyczalni Nr 139 ( ul. Al. KEN 21 /U 3)

Ursynoteka od roku 2001 jest użytkownikiem sąsiedniego lokalu w tym obiekcie , lokalu w którym działa od ponad 17. lat Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 139. Z uwagi na duże zainteresowanie zbiorami przeznaczonymi dla dzieci chcieliśmy w pobliskim pomieszczeniu zorganizować Oddział dla Dzieci tej wypożyczalni na bazie istniejącego księgozbioru dla najmłodszych czytelników. Z bogatego zasobu placówki wydzielone zostały książki dla dzieci z poziomu I, II, III i IV, lektury i opracowania dla uczniów oraz ciekawe pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Lokal został wyremontowany i wyposażony w meble, komputery i sprzęt prelekcyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Taką potrzebę od dawna zgłaszali czytelnicy naszej biblioteki, mieszkańcy Kabat. Oferta placówki adresowana do dzieci, wzbogacona o działalność edukacyjną, spotkania literackie, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, akcje „Lata w mieście” i „Zima w mieście” oraz bezpłatny dostęp do internetu z pewnością spełni oczekiwania mieszkańców , tym bardziej że będzie to jedyna biblioteka dla dzieci na Kabatach, dużym ursynowskim osiedlu zamieszkałym przez młode rodziny.
Nowo otwarty Oddział poza księgozbiorem oferuje swoim czytelnikom również spotkania autorskie m. in. z panią Karoliną Lijklemą „Opowiesz nam o sejmie? ; z panem Tomaszem Elbanowskim – na którym prezentowana była prapremiera książki „Tabliczka mnożenia w wierszykach”.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku biblioteka zorganizowała 456 imprez.

Utworzono: 28.02.2019 , Ostatnia modyfikacja: 12.12.2019